Οι μαθητές που εκπαιδεύουμε σήμερα δεν έχουν καμία ανάμνηση ενός κόσμου χωρίς διαδίκτυο και χωρίς άμεση πρόσβαση στις πληροφορίες.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | Αξιολογώντας τη μαθησιακή εμπειρία

X