Επιλογή Σελίδας

 

Το πείραμα του Ερατοσθένη

 

Τρίτη 21 Μαρτίου 2017 – 12:32’09”

Πείραμα του Ερατοσθένη

Οι μαθητές της Έκτης τάξης, από την αυλή του σχολείου, υπολογίζουν την περιφέρεια της Γης επαναλαμβάνοντας το πείραμα του Ερατοσθένη.