Επιλογή Σελίδας

Επιστήμη, Τεχνολογία, Πειραματικό!

Σάββατο 18 Μαρτίου 2017, ώρα 12.00-15.00

Επιστήμη, Τεχνολογία, Πειραματικό!

Οι μαθητές της Πέμπτης και της Έκτης τάξης συμμετέχουν στην ημερίδα που διοργανώνει ο Σύλλογος Αποφοίτων του ΠΣΠΑ, με τις “εμπειρίες τάξης”.