Επιλογή Σελίδας

Ανάμεσα σε δύο κόσμους

 

Τρίτη 17 Ιανουαρίου 2017 – 11.00 π.μ.

Μουσείο Τράπεζας της Ελλάδος

Στις 17 Ιανουαρίου οι τάξεις Ε’ και ΣΤ’ θα επισκεφθούν το Μουσείο της Τράπεζας της Ελλάδος για να γνωρίσουν τη σύγχρονη νομισματική και οικονομική ιστορία της Ελλάδος, από το 1828 έως τη δημιουργία της ζώνης του ευρώ.