Επιλογή Σελίδας

Γραμματική του φωτός

βιβλίο φωτογραφίας ΣΤ΄τάξης (2015-16)

Γραμματική του φωτός

Η Γραμματική του φωτός, ο ψηφιακός όμιλος φωτογραφίας, λειτούργησε το σχολικό έτος 2015-16 με τους μαθητές της Στ΄τάξης. 

Οι μαθητές παρακολούθησαν τα μαθήματα μέσα από το περιβάλλον του iTunes U και της Ευέλικτης Ζώνης.

Έκδοση φωτογραφικού λευκώματος

Εφτασε η ώρα της κυκλοφορίας του βιβλίου με τις φωτογραφίες-δημιουργίες των μαθητών της ΣΤ΄τάξης του σχολικού έτους 2015-16. Το βιβλίο είναι σε ψηφιακή μορφή και θα δημοσιευθεί στο iBooks Store σε 51 χώρες.

Παρακαλούνται οι γονείς-κηδεμόνες των μαθητών να συμπληρώσουν τα παρακάτω στοιχεία ώστε να ολοκληρωθεί η έκδοση του βιβλίου.

Οι γονείς των μαθητών που οι φωτογραφίες τους ανθολογούνται στο βιβλίο, πρέπει να ακολουθήσουν τον παρακάτω σύνδεσμο και να συμπληρώσουν τα απαραίτητα στοιχεία


Συμπλήρωση στοιχείων

Μαθητές ομίλου

Φωτογραφίες

Βιβλίο

Εκπαιδευτικοί