Επιλογή Σελίδας

Απενεργοποίηση κάμερας iPad

Σύμφωνα με τον κανονισμό του σχολείου δεν επιτρέπεται η χρήση της κάμερας στους χώρους του σχολείου χωρίς την εποπτεία εκπαιδευτικού. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να έχετε εγκατεστημένο στις συσκευές σας το προφίλ απενεργοποίησης της κάμερας.

Ταυτόχρονα περιορίζεται η πρόσβαση στο διαδίκτυο μόνο σε ιστότοπους κατάλληλους για την ηλικία σας.

Για να εγκαταστήσετε το προφίλ, ανοίξτε τη σελίδα χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα περιήγησης Safari στο iPad κι επιλέξτε “Εγκατάσταση προφίλ απενεργοποίησης της κάμερας” από το παρακάτω πλαίσιο.

Σας ενημερώνουμε πως τα προφίλ του ιστότοπου έχουν δημιουργηθεί αποκλειστικά για τους μαθητές/τριες της Έκτης τάξης. Παρακαλούνται οι επισκέπτες να μη τα εγκαθιστούν στις συσκευές του γιατί μπορεί να προκύψουν δυσλειτουργίες.

Εγκατάσταση προφίλ απενεργοποίησης κάμερας

Σας υπενθυμίζουμε να μην κάνετε εγκαταστάσεις προφίλ που δεν γνωρίζετε την προέλευσή τους γιατί μπορεί να βλάψουν το iPad σας.